U skladu sa Zakonom o javnoj nabavi(NN 120/2016),(u daljnjem tekstu:ZJN 2016), naručitelj RAD d.o.o. Drniš objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76.stavak 2,točka 1 ZJN 2016 ili s njim povezane osobe u sukobu interesa.

OBJAVE           

Jednostavna nabava

Nabava željezova (III) klorida (40%) i polimera, JN-4/21

1. POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

2. PONUDBENI LIST

3. TROŠKOVNIK

Zapisnik o otvaranju ponuda

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o odabiru

DOKUMENTI

Jednostavna nabava:

Nabava vodovodnog spojnog materijala, JN-3/21

1. POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

2. PONUDBENI LIST

3. TROŠKOVNIK

Zapisnik o otvaranju ponuda

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o odabiru

05.03.2021.
05.11.2020.

Jednostavna nabava:

Servis klorne opreme i kupnja klora i natrijeva hipoklorita za dezinfekciju pitke vode, JN-15/20

1. Poziv za dostavu ponuda

2. Ponudbeni list

3. Troškovnik

03.08.2020.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranom gospodarskim subjektima

Objavljeno je prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za otvoreni postupak javne nabave radova na Izgradnji vodoopskrbnog sustava Biočić Tepljuh

Detalji se mogu pronaći na elektroničkom oglasniku javne nabave

27.07.2020.

Jednostavna nabava:

PEHD cijevi, JN-8/20

1. POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

2. PONUDBENI LIST

3. TROŠKOVNIK

23.07.2020.
29.06.2020.

Jednostavna nabava:

Održavanje komunalne mreže za 2020. godinu, JN-3/20

1. POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

2. PONUDBENI LIST

3. TROŠKOVNIK

29.06.2020.

Jednostavna nabava:

Nabava vodovodnog spojnog materijala, JN-4/20

1. POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

2. PONUDBENI LIST

3. TROŠKOVNIK

29.06.2020.

Jednostavna nabava:

Nabava željezova (III) klorida (40%) i polimera, JN-5/20

1. POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

2. PONUDBENI LIST

3. TROŠKOVNIK

29.06.2020.

Jednostavna nabava:

Nabava kivetnih testova i potrošnog materijala, JN-6/20

1. POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

2. PONUDBENI LIST

3. TROŠKOVNIK

19.08.2019

Jednostavna nabava:

Izrada projektne dokumentacije dijela kanalizacijskog sustava Drniš - zapad

1. POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

2. PONUDBENI LIST

3. TROŠKOVNIK

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA, .PDF

19.08.2019.

Jednostavna nabava:

Vodovodni spojni materijal, 2019.

1. POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

2. PONUDBENI LIST

3. TROŠKOVNIK

01.08.2019

Jednostavna nabava:

Održavanje komunalne mreže, 2019.

1. POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

2. PONUDBENI LIST

3. TROŠKOVNIK

01.08.2019.

Jednostavna nabava:

PEHD cijevi, 2019.

1. POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

2. PONUDBENI LIST

3. TROŠKOVNIK

08.07.2019

Nabava kivetnih testova i potrošnog materijala

1.POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

2.PONUDBENI LIST

3.TROŠKOVNIK

08.07.2019

Nabava:željezova (III) klorida i polielektrolita

1.POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

2.PONUDBENI LIST

3.TROŠKOVNIK

01.04.2019

Nabava: Kupnja rabljenog vozila

1.POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

2.PONUDBENI LIST

3.POJAŠNJENJE POZIVA ZA DOSTAVU PONUDA

11.01.2019