top of page

U skladu sa Zakonom o javnoj nabavi(NN 120/2016),(u daljnjem tekstu:ZJN 2016), naručitelj RAD d.o.o. Drniš objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76.stavak 2,točka 1 ZJN 2016 ili s njim povezane osobe u sukobu interesa.

OBJAVE           

03.05.2024. Javna nabava

                     Izrada glavnog projekta vodoopskrbnog sustava Štikovo, MV-05/2024

                     Dokumentacija o nabavi je objavljena na stranicama eojn https://eojn.hr/

                     Idejni projekt

23.02.2024. Jednostavna nabava

                     Servis klorne opreme, DDD mjere i kupnja sredstava za kemijsku obradu vode, JN-03/24

                      1. Poziv za dostavu ponuda

                      2. Ponudbeni list

                      3. Troškovnik

                      Odluka o odabiru, Zapisnik o otvaranju ponuda i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

 

 

15.02.2024.            Jednostavna nabava

                                 Nabava goriva za automobile, JN-05/24

                                 1. Poziv za dostavu ponuda

                                 2. Ponudbeni list

                                 3. Troškovnik

                                 4. Izjava o nekažnjavanju

                                  Odluka o odabiru, Zapisnik o otvaranju ponuda i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

DOKUMENTI

Jednostavna nabava

Servis klorne opreme, DDD mjere i kupnja sredstava za kemijsku obradu vode, JN-4/23

1. Poziv za dostavu ponuda

2. Ponudbeni list

3. Troškovnik

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni i Odluka o odabiru

Jednostavna nabava

Održavanje komunalne mreže za 2023. godinu, JN-13/22 - ponovljeno

1. Poziv za dostavu ponuda

2. Ponudbeni list

3. Troškovnik

4. Izjava o nekažnjavanju

Zapisnik o otvaranju ponuda

Odluka o odbiru i zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Jednostavna nabava

Održavanje komunalne mreže za 2023. godinu, JN-13/22

1. Poziv za dostavu ponuda

2. Ponudbeni list

3. Troškovnik

Odluka o poništenju postupka

 

Kupnja vodomjerila, JN-14/22

1. Poziv za dostavu ponuda

2. Ponudbeni list

3. Troškovnik

Zapisnik o otvaranju, Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda i Odluka o odbiru

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranom gospodarskim subjektima

Objavljeno je prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za otvoreni postupak javne nabave IZGRADNJA DIJELA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA DRNIŠ ZAPAD 2

Detalji se mogu pronaći na elektroničkom oglasniku javne nabave

Izvješće s prethodnog savjetovanja

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranom gospodarskim subjektima

Objavljeno je prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za otvoreni postupak javne nabave UPRAVLJANJE PROJEKTOM I TEHNIČKA POMOĆ TIJEKOM PROVEDBE PROJEKTA IZGRADNJE DIJELA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA DRNIŠ – ZAPAD 2

Detalji se mogu pronaći na elektroničkom oglasniku javne nabave

Izvješće s prethodnog savjetovanja

Jednostavna nabava:

Nabava usluge monitoringa izvorišta, pitke i otpadne vode, JN-18/22

1. Poziv na dostavu ponuda

2. Ponudbeni list

3. Troškovnik - grupa 1

    Troškovnik - grupa 2

Zapisnik o otvaranju ponuda

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o odabiru

Jednostavna nabava:

Nabava vodovodnog spojnog materijala, JN-9/22 - ponovljeni

1. Poziv na dostavu ponuda

2. Ponudbeni list

3. Troškovnik

Zapisnik o otvaranju ponuda

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o odabiru

Jednostavna nabava:

Nabava vodovodnog spojnog materijala, JN-9/22

1. POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

2. PONUDBENI LIST

3. TROŠKOVNIK

Obavijest o izmjeni poziva na dostavu ponuda

Odluka o poništenju postupka

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranom gospodarskim subjektima

Objavljeno je prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za otvoreni postupak javne nabave Radovi na odvodnji u ulici Krš u gradu Drnišu.

Detalji se mogu pronaći na elektroničkom oglasniku javne nabave

Izvješće s prethodnog savjetovanja.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranom gospodarskim subjektima

Objavljeno je prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za otvoreni postupak javne nabave Radovi na odvodnji u ulici Krš u gradu Drnišu.

Detalji se mogu pronaći na elektroničkom oglasniku javne nabave

Izvješće s prethodnog savjetovanja

Jednostavna nabava:

Servis klorne opreme, DDD mjere i kupnja sredstava za kemijsku obradu vode, JN-02/22

1. Poziv za dostavu ponuda

2. Ponudbeni list

3. Troškovnik

Zapisnik o otvaranju ponuda, Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, Odluka o odabiru

Jednostavna nabava:

Održavanje komunalne mreže za 2021./2022. godinu, JN-8/21

1. POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

2. PONUDBENI LIST

3. TROŠKOVNIK

Zapisnik o otvaranju ponuda

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o odabiru

Objavljen je postupak javne nabave za Ravode na odvodnji u ulici Krš u gradu Drnišu.

Detalji se mogu pronaći na elektroničkom oglasniku javne nabave.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranom gospodarskim subjektima

Objavljeno je prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za otvoreni postupak javne nabave Radovi na odvodnji u ulici Krš u gradu Drnišu.

Detalji se mogu pronaći na elektroničkom oglasniku javne nabave

Izvješće s prethodnog savjetovanja

Jednostavna nabava

Nabava željezova (III) klorida (40%) i polimera, JN-4/21

1. POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

2. PONUDBENI LIST

3. TROŠKOVNIK

Zapisnik o otvaranju ponuda

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o odabiru

Jednostavna nabava:

Nabava vodovodnog spojnog materijala, JN-3/21

1. POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

2. PONUDBENI LIST

3. TROŠKOVNIK

Zapisnik o otvaranju ponuda

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o odabiru

05.03.2021.
05.11.2020.

Jednostavna nabava:

Servis klorne opreme i kupnja klora i natrijeva hipoklorita za dezinfekciju pitke vode, JN-15/20

1. Poziv za dostavu ponuda

2. Ponudbeni list

3. Troškovnik

03.08.2020.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranom gospodarskim subjektima

Objavljeno je prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za otvoreni postupak javne nabave radova na Izgradnji vodoopskrbnog sustava Biočić Tepljuh

Detalji se mogu pronaći na elektroničkom oglasniku javne nabave

27.07.2020.

Jednostavna nabava:

PEHD cijevi, JN-8/20

1. POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

2. PONUDBENI LIST

3. TROŠKOVNIK

23.07.2020.
29.06.2020.

Jednostavna nabava:

Održavanje komunalne mreže za 2020. godinu, JN-3/20

1. POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

2. PONUDBENI LIST

3. TROŠKOVNIK

29.06.2020.

Jednostavna nabava:

Nabava vodovodnog spojnog materijala, JN-4/20

1. POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

2. PONUDBENI LIST

3. TROŠKOVNIK

bottom of page