top of page

ORGANIZACIJA

Skupština društva

Predsjednik Skupštine:

mr. sc. Josip Begonja, gradonačelnik Grada Drniša

Skupština je najviši organ Društva, koja odlučuje o pitanjima određenima Zakonom o trgovačkim društvima i Društvenim ugovorom. Čine je po jedan predstavnik osnivača Društva, odnosno jedinice  lokalne samouprave.

Članovi Skupštine:

Grad Drniš

Općina Promina

Općina Ružić

Nadzorni odbor društva

Nadzorni odbor odlučuje o pitanjima određenima Zakonom o trgovačkim društvima i Društvenim ugovorom, nadzire vođenje poslova te se sastoji od 5 članova.

Članovi Nadzornog odbora:

Martina Jerković

Ana Strunje

Ante Gverić

Tomislav Galić

Boško Čavala

Uprava Društva

Uprava Društva zastupa Društvo, vodi poslove i upravlja imovinom Društva.

Sastoji se od jednog člana, direktora Društva, kojeg imenuje Skupština.

Član Uprave:

Davor Jakelić, dipl.ing.građ.

Organizacijska shema

bottom of page