DONACIJE

Sukladno čl 10 Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 23/13, 85/15) Rad d.o.o. objavljuje podatke o donacijama i sponzorstvima.

Donacije u 2013. godini

Donacije u 2104. godini

Donacije u 2015. godini

Donacije u 2016. godini

Donacije u 2018. godini

Donacije u 2019. godini

2016. RAD d.o.o. Drniš