top of page

NOVI PRIKLJUČAK

Zahtjevu za novi priključak na javnu vodoopskrbu korisnik je obvezan priložiti:

  • Vlasnički/posjedovni list ili ovjereni kupoprodajni ugovor

  • Kopiju katastarske čestice

Dokumentacija se predaje u prostorije Društva RAD d.o.o. Drniš na adresi Bruna Bušića 18, 22320 Drniš

Tehničke uvjete priključenja određuje RAD d.o.o. Drniš u skladu s odredbama Zakona o vodi i važećim odredbama Pravilnika o općim i tehničkim uvjetima priključenja.

bottom of page