top of page

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

RAD d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju provodi usklađenje sa GDPR rezolucijom, implementira i održava sigurnost osobnih podataka odgovorno i u skladu sa zakonima RH/EU, zahtjevima regulatornih tijela RH/EU, najboljim praksama struke, sukladno tehničkim i financijskim mogućnostima slijedeći načela zakonitosti, poštenja i transparentnosti.

Za detaljnije informacije o rezoluciji EU o zaštiti osobnih podataka, kao i svim pravima i obvezama ispitanika i društva RAD d.o.o., kao voditelja i izvršitelja obrade, u pogledu osobnih podataka moguće je informirati se konzultirajući se javno dostupnim informacijama Agencije za zaštitu osobnih podataka kontaktom na web stranicu AZOP-a putem linka: www.azop.hr.

 

Za sve eventualne upite vezane za prikupljanje i obradu osobnih podataka, kao i u slučaju utvrđenja eventualnih nepravilnosti vezanih za obradu i korištenje osobnih podataka upit ili prigovor upućuje se na kontakt kako slijedi:

RAD d.o.o.
Ulica Bruna Bušića 18
22320 Drniš
Tel: 022/886-701

Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka:
Ivana Milovac, mag.oec.
e-mail: ivanamilovac.rad@gmail.com

Zahtjev ispitanika za ostvarivanjem prava glede osobnih podataka

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Pravilnik o zaštiti osobnih podataka

Pravilnik o prikupljanu obradi i zaštiti osobnih podataka

bottom of page