top of page

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Temeljem točke Društvenog ugovora RADa d.o.o. Drniš  i članka 10. i 18. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) direktor Društva donosi Uputu o pravu na pristup informacijama.

 

Službenik za informiranje:

Marta Vujević, mag.chem

Tel: 022/886-701

e-mail: martavujevic.rad@gmail.com

Dokumenti:

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Katalog informacija

Pravilnik o pravu na pristup informacijama

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija

Kriteriji za određivanje visine naknade

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu, .pdf

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu, .pdf

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu, .pdf

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu, .pdf

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu, .pdf

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu, .pdf

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu, .pdf

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu, .pdf

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

 

 

 

 

 

Upitnik za samoprocjenu

bottom of page