OGLASI

Odluka o poništenju III. ponovljenog natječaja za prodaju motornog vozila

  • Detalje možete vidjeti na linku

Društvo Rad d.o.o. Drniš, Ul. Bruna Bušića 18, raspisuje III. ponovljeni javni natječaj za prodaju motornog vozila.

  • Detalje o prodaji možete vidjeti na linku

Odluka o poništenju II. ponovljenog natječaja za prodaju motornog vozila

  •  Detalje možete vidjeti na linku

Društvo Rad d.o.o. Drniš, Ul. Bruna Bušića 18, raspisuje II.ponovljeni javni natječaj za prodaju motornog vozila.

  • Detalje o prodaji možete vidjeti na linku

Odluka o poništenju natječaja za prodaju motornog vozila

  • Detalje možete vidjeti na linku

Društvo Rad d.o.o. Drniš, Ul. Bruna Bušića 18, raspisuje javni natječaj za prodaju motornog vozila.

  • Detalje o prodaji možete vidjeti na linku

2016. RAD d.o.o. Drniš