top of page

REKLAMACIJE

Svoje pritužbe na ispostavljeni račun za isporučenu vodu, za izvedbu vodovodnog priključka, molbe za premještanje ili odvajanje vodovodnog ili kanalizacijskog priključka možete podnijeti pisane prigovore 45 dana od dana izdavanja računa, sukladno čl. 10 Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14) u našim poslovnim prostorijama pisanim putem na adresu RAD d.o.o., Bruna Bušića 18, 22320 Drniš.

Pritužbe možete uputiti i elektronskim putem na adresu: rad-drnis@si.t-com.hr

U slučaju da niste zadovoljni našim očitovanjem na upućeni prigovor, možete se pisanim putem obratiti Povjerenstvu za reklamacije potrošača.

bottom of page