top of page

KONTAKTI

Poruka primljena.

Adresa:

RAD d.o.o.

Bruna Bušića 18

22320 Drniš

OIB: 71304592430

Radno vrijeme:  Ponedjeljak-Petak: 7:00 h - 15:00 h

Rad sa strankama: 7:30 h - 13:00 h

Pauza: 10:30 h - 11:00 h

Odjel za odnose s korisnicima:

Tel: 022/886-701

E-mail: info.raddrnis@gmail.com

Dežurna služba:

Tel:    022/888-154

Mob:  098 336 407

Centrala:

Tel:  022/886-701

Fax: 022/888-154

Uprava:

Davor Jakelić, dipl.ing.građ. - direktor

Tel:      022/886-701

Email: rad-drnis@si.t-com.hr

Financijsko - računovodstvena služba:

Ivana Tomić, dipl.oec. - rukovoditeljica službe

Tel:      022/886-701

Email: ivanatomic.rad@gmail.com

Tehnička služba:

Tomislav Galić, ing.stroj. - šef vodovoda

Tel:      022/886-701

Email: rad@si.t-com.hr

Marta Vujević, mag.chem. - voditeljica UPOV-a

Tel:      022/886-701

Email: martavujevic.rad@gmail.com

bottom of page