top of page

VODOOPSKRBA

 

Vodoopskrba Grada Drniša riješena je u sklopu vodoopskrbnog sustava "Vodovod Čikola" i Vodovod Dalmatinske zagore. Na području Grada Drniša oko 95 % stanovništva opskrbljeno je pitkom vodom iz vodovodnih sustava . Preostalih 5 % opskrbljuje se još uvijek iz sanitarno problematičnih lokalnih izvora.
 

Vodoopskrbni sustav Komunalnog poduzeća Rad-a d.o.o. Drniš pokriva distribucijsko
područje Grada Drniša i Općine Ružić.
Opskrba vodom potrošača iz ovog sustava vrši se uglavnom iz izvorišta pitke vode "Izvorište Čikola", kapaciteta je oko 200 l/s, izgrađen je većinom od azbestnocementnih cjevovoda, kao što je i distributivna mreža u samom gradu Drnišu. Glavni cjevovod tog vodovoda je azbestcementni cjevovod profila ∅350 mm koji gravitacijskim putem dovodi vodu od vodospreme Čikola do vodospreme Runješa smještene na brdu nadomak Drniša.

Vodosprema Čikola smještena je iznad vodozahvata Čikola, a vodu prima tlačenjem uz pomoć istoimene crpne stanice smještene uz vodozahvat. Na cjevovodu profila ∅350 mm, kojim voda stiže s vodozahvata Čikola do vodospreme Runješa, postoje priključci za usputne potrošače. Vodosprema Runješa služi za vodopskrbu Grada Drniša i područja Miljevaca. Za opskrbu više zone samog grada Drniša, voda se istim cjevovodom dovodi do c.s. Drniš, odakle se prepumpava tlačnim cjevovodom (azbestnocementni ∅200 mm) do nove vodospreme Kalun (V=500 m³, 400,0 m n.m.), koja se nalazi na višoj koti od svoje istoimene prethodnice, koja je stavljena van upotrebe.
Za vodoopskrbu Siverića koristi se vodosprema Kukavica (V=2x100 m³, 469,0/465,0 m n.m.), do koje voda stiže iz smjera grada Drniša gravitacijskim putem do c.s. Siverić, (azbestnocementnim cjevovodom profila ∅300 mm i ∅200 mm), odakle se prepumpava u
samu vodospremu. Azbestnocementni cjevovod profila ∅300 mm nakon odvojka prema vodospremi Kukavica skreća na jugoistok, prolazi naseljem Gradac i spaja se na vodospremu Čikola, tvoreći tako prsten oko Petrovog polja s prethodno opisanim objektima.
Iz vodospreme Bijela glavica (V=500 m³, 439,66/436,16 m n.m.), do koje se voda tlači iz c.s. Kanjani cjevovodom ductile ∅200 mm, bilo je predviđeno da se voda povratnim vodom (ductile ∅250 mm) gravitacijskim putem šalje za Parčić, Kanjane i Miočić. Ipak, budući da vodosprema svojim kapacitetom nadmašuje potrebe spomenutih naselja, omogućena je opskrba šireg područja, uključujući nisku zonu Drniša i povratnu vodoopskrbu prema Čikoli, preko cijelog spomenutog prstena. Poglavito u zimskom razdoblju, vodosprema se puni preko noći, a preko dana opskrbljuje navedeno područje, čime se izbjegava korištenje skuplje el. energije, također i za crpke u c.s. Čikola, koje tlače vodu u vodospremu Čikola. Preko ljeta se ukazuje potreba da se c.s. Čikola aktivira i u dnevnom razdoblju. U podsustavu Čikola nalazi se još i vodosprema MirlovićPolje (V=80 m³, 497,0 m n.m.), do koje voda stiže tlačnim cjevovodom 90 mm pomoću istoimene crpne stanice smještene uz vodospremu Čikola. Također, južno od vodospreme Čikola nalaze još dvije vodospreme manjeg kapaciteta, vodosprema Sinobor (V=200 m³, 450,0 m n.m.), i pripadna c.s. Kljaci Mali, te vodosprema Čavoglave (V=200 m³, 477,0/473,0 m n.m.),, kao i istoimena crpna stanica. Od spomenutih objekata granaju se cjevovodi koji dijelom zalaze i u Splitsko-dalmatinsku županiju.

Kvaliteta vode
2020.
2019.
2017.
veljača
2016.
bottom of page