top of page

Općenito

Trgovačko društvo RAD d.o.o. registrirano je za djelatnosti javne vodoopskrve, javne odvodnje i uzorkovanje i ispitivanje sastava otpadnih voda. Vlasnici društva su jedinice lokalne i područne samouprave ( Grad Drniš, Općina Promina, Općina Ružić). Vodoopskrbni sustav društva pokriva distribucijsko područje Grada Drniša i Općine Ružić. Opskrba vodom potrošača iz ovog sustava vrši se uglavnom iz izvorišta pitke vode Izvorište Čikola te manji dio iz Izvorišta Mali Točak, dok se iz Izvorišta Torak trenutno ne crpi.

Uz opskrbu pitkom vodom, društvo RAD d.o.o. bavi se i odvodnjom i pročišćavanjem otpadnih voda. Na području Grada Drniša i njegovih naselja, postoji samo jedan sustav odvodnje koji se nalazi u samom gradu Drnišu. Kroz projekt IPA i projekte sa Hrvatskim vodama kanalizacijski sustav koji je bio mješani, razdvojen je i obnovljen i sada pokriva oko 85% područja naselja Drniš.Kroz Projekt IPA u završnoj fazi izrade je i Uređaj za pročišćivanje otpadnih voda Grada Drniša. Uređaj će doprinijeti ekološkom poboljšanju područja rijeke Krke kako kroz pojačanje turističkog potencijala tako kroz ekološku zaštitu rijetkog kraškog područja.

U cilju poboljšanja poslovanja uvode se nove tehnologije:

  1. geografsko- informacijski sustav

  2. telemetrijski sustav upravljanja

O NAMA
bottom of page