GODIŠNJA IZVJEŠĆA DRUŠTVA

Sukladno čl. 10 Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 23/13, 85/15) Rad d.o.o. objavljuje godišnja financijska izvješća Društva.

GFI-POD za 2019. godinu

GFI-POD za 2018. godinu

GFI-POD za 2017. godinu

GFI-POD za 2016. godinu

GFI-POD za 2015. godinu

GFI-POD za 2014. godinu

GFI-POD za 2013. godinu

Sukladno čl. 10 Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 23/13, 85/15) Rad d.o.o. objavljuje financijske planove Društva.

Financijski plan za 2020. godinu

Financijski plan za 2019. godinu

Financijski plan za 2018. godinu

Financijski plan za 2017. godinu

Financijski plan za 2016. godinu

 

 

2016. RAD d.o.o. Drniš