top of page

GODIŠNJA IZVJEŠĆA DRUŠTVA

Sukladno čl. 10 Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 23/13, 85/15) Rad d.o.o. objavljuje godišnja financijska izvješća Društva:

GFI-POD za 2023. godnu

GFI-POD za 2022. godinu

GFI-POD za 2021. godinu

GFI-POD za 2020. godinu

GFI-POD za 2019. godinu

GFI-POD za 2018. godinu

GFI-POD za 2017. godinu

GFI-POD za 2016. godinu

GFI-POD za 2015. godinu

GFI-POD za 2014. godinu

GFI-POD za 2013. godinu

Sukladno čl. 10 Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 23/13, 85/15) Rad d.o.o. objavljuje financijske planove Društva:

Financijski plan za 2024. godinu

Financijski plan za 2023. godinu - Izmjena

Financijski plan za 2023. godinu

Financijski plan za 2022. godinu - Izmjena

Financijski plan za 2022. godinu

Financijski plan za 2021. godinu

Financijski plan za 2020. godinu

Financijski plan za 2019. godinu

Financijski plan za 2018. godinu

Financijski plan za 2017. godinu

Financijski plan za 2016. godinu

 

 

Sukladno čl. 10 Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 23/13, 85/15) Rad d.o.o. objavljuje:

  • 2024. g.

Plan investicija za 2024. godinu

Plan gradnje i održavanja komunalnih građevina za 2024. godinu

Godišnji program rada za 2024. godinu

Revizorsko izvješće o obavljenoj reviziji Godišnjih financijskih izvještaja za 2023. g.

Izvješće neovisnog revizora za 2022. godiunu sukladno čl.36. i 107. Zakona o vodnim uslugama

  • 2023. g.

Plan investicija za 2023. godinu

Izvješće direktora o stanju i provedbi godišnjeg programa rada

Revizorsko izvješće o obavljenoj reviziji Godišnjih financijskih izvještaja za 2022.g.

 

Izvješće neovisnog revizora za 2022.g. sukladno čl.36. i 107. Zakona o vodnim uslugama

  • 2022.g.

 

Plan gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina za 2022.g. - Izmjena

Plan gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina za 2022.godinu

 

Godišnji program rada za 2022.godinu - Izmjena

Godišnji program rada za 2022.godinu

 

Dodatak Strateškom planu za 2022.g.-2026.g.

Strateški plan za 2022.g. - 2026.g.

 

Plan investicija za 2022.godinu - Izmjena

Plan investicija za 2022.godinu

 

 

  • 2021.g.

 

Plan investicija za 2021.godinu

 

Izvješće o poslovanju društva za 2021.godinu

 

Revizorsko izvješće o obavljenoj reviziji Godišnjih financijskih izvještaja za 2021.g.

 

Izvješće neovisnog revizora za 2021.g. sukladno čl.36. i 107. Zakona o vodnim uslugama

 

  • 2020.g.

 

Konačno Izvješće državne revizije o obavljenoj financijskoj reviziji za 2020.g.

 

Plan investicija za 2020.godinu

 

Izvješće o poslovanju društva za 2020.godinu

 

Izvješće neovisnog revizora za 2020.g. sukladno čl.36. i 107. Zakona o vodnim uslugama

 

Revizorsko izvješće o obavljenoj reviziji Godišnjih financijskih izvještaja za 2020.g.

 

 

bottom of page