top of page

PROMJENA PODATAKA

U slučaju promjene korisnika vodnih usluga (promjene vlasništva ili korisništva nekretnine) evidentirani korisnik vodnih usluga u obvezi je, najkasnije u roku od 30 dana od dana nastale promjene, obavijestiti nas o nastalim promjenama i dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se može izvršiti promjena podataka u evidenciji korisnika vodnih usluga, dostaviti očitano stanje vodomjera i podmiriti sva dugovanja s osnova isporučenih vodnih usluga u periodu prije podnošenja zahtjeva za promjenu korisnika vodnih usluga.

 

Kao isporučitelj vodnih usluga ovlašteni smo izvršiti izmjenu na zahtjev novog korisnika vodnih usluga (novog vlasnika ili korisnika nekretnine) u slučaju da nas o nastaloj promjeni u korištenju vodnih usluga nije izvijestio evidentirani korisnik vodnih usluga.

Novi vlasnik ili korisnik nekretnine dužan je uz zahtjev priložiti dokumentaciju kojom dokazuje osnovanost zatražene promjene.

Uz Zahtjev za promjenu vlasnika, potrebno je priložiti:

  • Vlasnički/posjedovni list, ili ugovor o kupoprodaji, ili riješenje o nasljeđivanju

Promjena broja osoba kod pojedinog korisnika usluge u stambenoj zgradi sa zajedničkim vodomjerilom utvrđuje se temeljem pisane izjave upravitelja zgrade ili predstavnika suvlasnika (Povjerenik).

Obrazac za prijavu broja članova

Dokumentacija se predaje u prostorije Društva RAD d.o.o. Drniš na adresi Bruna Bušića 18, 22320 Drniš.

bottom of page