top of page

Izjava o pristupačnosti

RAD d.o.o. nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

 

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište na adresi https://www.rad-drnis.hr

 

Stupanj usklađenosti

Mrežno sjedište https://www.rad-drnis.hr djelomično je usklađeno sa Zakonom, zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

 

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

  • dio fotografija i datoteka nema prikladan tekstualni opis (alt tekst);

  • pojedine pdf datoteke nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata, odnosno nisu pristupačne jer nisu prikladno pripremljene za čitače ekrana;

  • pdf datoteke otvaraju se u novom prozoru (tabu) preglednika, a .doc datoteke dostupne su isključivo kao datoteke za preuzimanje;

  • trenutno ne postoji opcija uključivanja kontrasta na stranici, kao i uključivanja slova za osobe s disleksijom;

  • nije moguće kretanje kroz sadržaj stranice i njegovo korištenje putem tipkovnice;

 

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 27. listopada 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU (2018/1523 od 11. listopada 2018.).

 

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene koju je provela tvrtka RAD d.o.o..

 

RAD d.o.o. će redovito revidirati ovu Izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

 

Povratne informacije i podatci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica da, ukoliko primijete neusklađen sadržaj koji nije obuhvaćen ovom izjavom, o istome obavijeste RAD d.o.o.

Sve upite vezane uz pristupačnost internetske stranice RAD d.o.o., korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte na e-mail info.raddrnis@gmail.com

 

Postupak praćenja provedbe propisa

Nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavlja Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

 

Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika.

 

Na nadzor se primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15)

 

Kontakt:
Povjerenik za informiranje

Jurišićeva 19, 10000 Zagreb

Tel: 01 2099 100

E-mail: ppi@pristupinfo.hr

www.pristupinfo.hr

bottom of page