Panorama UPOV-a

OBAVIJESTI

Od 01.01.2020. godine poduzeće RAD d.o.o. možete pronaći na novoj adresi Bruna Bušića 18, Drniš, upravna zgrada uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Drniša.

Obavijesti o trenutnim radovima na mreži i prekidima u opskrbi vodom

11.06.2020. Obavještavamo stanovnike Grada Drniša i općine Ružić da je došlo do zamućenja vode, te ju je potrebno prokuhati prije pića.

09.03.2020. Obavještavamo stanovnike naselja Velušić i Lišnjak da je voda ispravna za piće.

Prijave kvara, upiti o cijeni ...

Adresa:

RAD d.o.o.

Bruna Bušića 18

22320 Drniš

Centrala:

022/886-701

e-mail:

rad-drnis@si.t-com.hr

2016. RAD d.o.o. Drniš

logo